Privacywet

Op 25-05-2018 is de AVG ingegaan, ook wij zijn verplicht ons hieraan te houden.

Wij willen u graag informeren hoe wij omgaan met de privacywet.
In het document hieronder kunt u lezen hoe en hoelang wij uw gegevens bewaren.

Bij het aanvragen van een offerte stemt u er automatisch mee in dat wij uw gegevens bewaren.
Als u niet wilt dat wij uw gegevens bewaren kunt u dit aangeven, dan zullen wij al uw gegevens verwijderen.